Opublikowano Dodaj komentarz

Warunki Zabudowy (WZ) jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę i ścieki

Wniosek Warunki Zabudowy (WZ) wymaga wypełnienia pól dotyczących zapotrzebowania na media, m.in. na wodę i ścieki. Co może być dla nas podstawą do obliczenia takiego zapotrzebowania?

Żeby prawidłowo wypełnić bilans wody i ścieków należy go obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2012 roku (Dz. U. nr 8, poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Za przykład weźmiemy Budynek mieszkalny wielorodzinny o parametrach:

 • powierzchnia zabudowy jednego budynku: ok. 400 m2
 • liczba budynków: 3
 • liczba mieszkań na kondygnacji powtarzalnej: 4
 • liczba mieszkań: 46
 • liczba osób zamieszkujących w jednym budynku: 48
 • liczba wszystkich mieszkańców:144 osoby
 • Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: 160 dm3 / jedna osoba * dzień (wg. danych z tabeli poniżej dla zabudowy wielorodzinnej)
 • Współczynnik dobowej nierównomierności rozbioru wody: Nd=1,5

Obliczenia:

 • ilość mieszkańców: n = 144 Mk
 • dobowe zapotrzebowanie wody na osobę: q=160 l/d
 • średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Q d. śr.=144 * 160 = 23040 l/d
 • maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: Q d. max = 23040 *1,2 = 34560 l/d
 • średnia dobowa ilość ścieków: Q d. śr. ść. = Q d. śr. = 23040 l/d

Wartości wg. tabeli:

Warunki Zabudowy (WZ) jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę i ścieki

Podsumowanie: dla 144 mieszkańców zabudowy jednorodzinnej we wniosku o warunki zabudowy (wz) wypełniamy średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę i ścieki: ca (około) 23040 l/d.

Skrót ca oznacza „circa” , czyli około, ok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *