Opublikowano Dodaj komentarz

Warunki Zabudowy (WZ) jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę i ścieki

Wniosek Warunki Zabudowy (WZ) wymaga wypełnienia pól dotyczących zapotrzebowania na media, m.in. na wodę i ścieki. Co może być dla nas podstawą do obliczenia takiego zapotrzebowania?

Żeby prawidłowo wypełnić bilans wody i ścieków należy go obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2012 roku (Dz. U. nr 8, poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Za przykład weźmiemy Budynek mieszkalny wielorodzinny o parametrach:

 • powierzchnia zabudowy jednego budynku: ok. 400 m2
 • liczba budynków: 3
 • liczba mieszkań na kondygnacji powtarzalnej: 4
 • liczba mieszkań: 46
 • liczba osób zamieszkujących w jednym budynku: 48
 • liczba wszystkich mieszkańców:144 osoby
 • Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: 160 dm3 / jedna osoba * dzień (wg. danych z tabeli poniżej dla zabudowy wielorodzinnej)
 • Współczynnik dobowej nierównomierności rozbioru wody: Nd=1,5

Obliczenia:

 • ilość mieszkańców: n = 144 Mk
 • dobowe zapotrzebowanie wody na osobę: q=160 l/d
 • średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Q d. śr.=144 * 160 = 23040 l/d
 • maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: Q d. max = 23040 *1,2 = 34560 l/d
 • średnia dobowa ilość ścieków: Q d. śr. ść. = Q d. śr. = 23040 l/d

Wartości wg. tabeli:

Warunki Zabudowy (WZ) jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę i ścieki

Podsumowanie: dla 144 mieszkańców zabudowy wielorodzinnej we wniosku o warunki zabudowy (wz) wypełniamy średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę i ścieki: ca (około) 23040 l/d.

Skrót ca oznacza „circa” , czyli około, ok.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę dla domu jednorodzinnego?

Przy domach jednorodzinnych sprawa jest dużo prostsza, ale również trzeba wziąć pod uwagę ilość osób jaka będzie zamieszkiwała planowany dom. Przyjmuje się 0,1 m3/dobę wody na jednego mieszkańca domu.

Czyli dla rodziny z dwójką dzieci zapotrzebowanie na wodę wyniesie 0,4 m3/dobę .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *