Rozbudowa domu

rozbudowa domu jednorodzinnego


Projekt rozbudowy domu jednorodzinnego


Wycena projektu przebudowy domu to indywidualna sprawa. W cenę wchodzi wiele składowych, które razem tworzą koszt projektu. Zmiany mogą dotyczyć nie tylko rozmieszczenia pomieszczeń, ale również:

  • konstrukcji
  • instalacji elektrycznych
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacji gazowej

Aby dostać pozwolenie na przebudowę domu często potrzebne jest również:

  • mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę
  • ekspertyza techniczna budynku
  • charakterystyka energetyczna budynku po rozbudowie
  • badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną

Każda z tych składowych podwyższa koszt projektu, dlatego do określenia ceny potrzebna jest konsultacja zdalna lub na miejscu. Koszt konsultacji na miejscu to 300zł. Oceniamy na niej wykonalność proponowanych przez klienta rozwiązań lub proponujemy własne. Po spotkaniu wysyłam mail z podsumowaniem oraz wyjaśnieniem kwestii, które nie zostały rozwiązane na żywo. Po zdecydowaniu się na dalszą współpracę koszt tej konsultacji odliczamy od ceny projektu.